Nasza oferta

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług z zakresu działalności usługowej, jak i produkcyjnej. Podstawowym rodzajem wykonywanej działalności jest budowa, modernizacja i remont dróg o różnych nawierzchniach, a także ulic, placów oraz mostów w oparciu o przetargi publiczne, na zlecenia firm i osób prywatnych, jednostek samorządów terytorialnych. Posiadamy również duże doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych przy budowie obiektów użyteczności publicznej takich jak: hipermarkety, stacje paliw, zakłady produkcyjne.

Przedmiotem działalności usługowej jest również:

  • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego w obsługą operatorską (np. walce, koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, frezarkę)
  • Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

Posiadamy do tego rodzaju działalności wszelkie pozwolenia oraz licencje. Firma uzyskała w dniu 11.12.2007r. licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami na terytorium Wspólnoty.

W branży produkcyjnej nasza firma zajmuje się produkcją i sprzedażą mieszanek mineralno-bitumicznych. W naszym posiadaniu znajduje się  wytwórnia firmy AMMANN o wydajności 320 T/h zlokalizowana w gminie Kostomłoty. Zakład wyposażony jest w wysokowydajny system odpylania spełniający najostrzejsze normy ochrony środowiska. W trosce, o jakość produkowanego wyrobu wprowadziliśmy w naszej firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, uzyskując certyfikat nr 1023-CPR-0569 F nadany przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA. w Zlin, Republika Czeska, a do produkcji używamy jedynie atestowanych produktów i materiałów.

Jedną z podstawowych zalet tej wytwórni jest możliwość zagospodarowania zerwanych nawierzchni bitumicznych (recykling), natomiast cały proces produkcji sterowany jest za pomocą programu komputerowego Ammann AS 2000+.

W pełni zautomatyzowany  system sterowania i monitorowania produkcji zapewnia nie tylko dużą wydajność, a przede wszystkim wysoką jakość produktów. Precyzyjne dozowanie składników pozwala uzyskać stałą, ściśle określoną, powtarzalność produktu tj. mieszanek mineralno- asfaltowych spełniających najwyższe normy jakościowe.

55-311 Kostomłoty, ul. Granitowa 7