Kruszenie destruktu bitumicznego

Firma Bisek –asfalt znajduje się w posiadaniu dwóch mobilnych granulatorów destruktu firmy Benninghoven typ MBRG 2000-2 z agregatem prądotwórczym, o wydajności 200 t/h. przy ziarnie 0 -32 mm. Granulatory te są specjalistycznymi instalacjami do recyklingu destruktu asfaltowego, klasyfikowanego jako odpad niebezpieczny dla środowiska.

Remonty dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej wymagają frezowania starej i zniszczonej warstwy wskutek czego powstaje odpad w postaci destruktu asfaltowego. Destrukt poddany recyklingowi może być ponownie wykorzystany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, co umożliwia pozbycie się odpadu oraz ogranicza zapotrzebowanie na kruszywa naturalne. Destrukt asfaltowy obejmuje mieszanki mineralno-asfaltowe które są uzyskiwane w wyniku frezowania warstw asfaltowych oraz w wyniku rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej.

Granulatory Benninghoven zapewniają również wysoką jakość produktu końcowego, bez udziału frakcji pyłowej, co redukuje koszty eksploatacji i zużycia urządzeń, jak również całej wytwórni.

Granulator MBRG 2000-2 to mobilna kołowa kruszarka, w której na 4 – osiowej naczepie niskopodwoziowej zamontowane zostały : kruszarka wstepna, separator magnetyczny, sito, kruszarka wtórna oraz powrót nadziarna. Dwustopniowe kruszenie umozliwia uzyskanie jak najmniejszego uziarnienia bez podwyższania udzialu frakcji drobnej. Główną zaletą niniejszej maszyny jest:

  • odporność na elementy stalowe,
  • niskie koszty elementów ulegajacych zużyciu,
  • delikatne postępowanie z materiałem, pozwalające zachować strukturę ziarna,
  • niewielka ilość powstającego kurzu oraz niski poziom hałasu,
  • wysoki współzczynnik rozdrobnienia

Granulatory Benninghoven zapewniają również wysoką jakość produktu końcowego, bez udziału frakcji pyłowej, co redukuje koszty eksploatacji i zużycia urządzeń, jak również całej wytwórni.

55-311 Kostomłoty, ul. Granitowa 7