Jakość materiałów

W trosce, o jakość produkowanego wyrobu wprowadziliśmy w naszej firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, uzyskując certyfikat nr 1023-CPR-0569 F nadany przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA. w Zlin, Republika Czeska. Dzięki posiadanemu certyfikatowi produkowane przez firmę Bisek-asfalt mieszanki mineralno asfaltowe mogą być znakowane symbolem CE jako wyrób budowlany wytwarzany zgodnie z normami i dyrektywami PN-EN – dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jak sama nazwa wskazuje jest systemem mającym na celu zapewnienie jednolitej, znormalizowanej i poprawnej metody kontrolowania procesów występujących w naszej organizacji. Chcąc dostarczać naszym klientom towary o najwyższych jakościowo parametrach, musimy zadbać o odpowiednią kontrolę tychże towarów.

55-311 Kostomłoty, ul. Granitowa 7